Belirtilen yaklaşım, amaç ve ilkeler doğrultusunda, vekâlet ettiğimiz kısa süre içerisinde kurumsal, hukuki, idari ve mali alanlarda aşağıda belirtilmiş olan pek çok yeni düzenleme süratle planlanmış ve önemli bir kısmı da hayata geçirilmiştir.

 • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerinin yeniden yapılandırılarak bir kişinin değil yeni oluşturulan bir “üst kurulun” yönetimi sağlanmış ve buna ilişkin yönergeler hazırlanmıştır.
 • Kreş, sosyal tesisler, öğrenci kantinleri ve spor tesisleri yönetim ve işleyişi için yeni bir yapılanmaya gidilmiştir.
 • ATSO, İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile dört ayrı protokol imzalayarak, öğrencilerimizi henüz mezun olmadan iş hayatına hazırlayacak projeler hayata geçirilmiştir.
 • Kütüphanemiz akademisyen ve öğrencilerimize 7 gün 24 saat hizmet vermeye başlamıştır.
 • Akademik atama ve yükseltme gibi özlük haklarının geciktirilmeden ve koşul ileri sürülmeden sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
 • Tıp Fakültesi bünyesinde bir “Hukuk Danışma Bürosu” açılmış ve Hukuk Fakültesi’nden bir öğretim üyemizin koordinasyonunda hizmet vermeye başlamıştır.
 • Sorunsuz çalışacak, personelimize yük getirmeyecek, kullanıcı dostu yeni bir öğrenci ve personel otomasyon sistemi alımı için girişimlere başlanmıştır.
 • Güvenlik ve kamera sistemleri gözden geçirilerek yeni bir planlamaya gidilmiş ve daha güvenli bir kampüs için gerekli adımlar atılmıştır.
 • AKDENİZ-TÖMER adıyla Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurulması için senato kararı alınmış ve gerekli girişimler başlatılmıştır.
 • Üniversite “Enerji Yönetim ve Koordinasyon Birimi” oluşturulmuştur.
 • “İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi” etkin bir şekilde yapılandırılmıştır.
 • Yeni Büyükşehir Yasası doğrultusunda kent kırsalı ile üniversiteyi buluşturma amaçlı “Kırsal Kalkınma Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin hizmete açılması için son aşamaya gelinmiştir.
 • Bölgenin ilk, ülkemizin dördüncü Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’ni Üniversitemize kazandırmak için gerekli girişimler başlatılmıştır.
 • İnsan kaynakları birimi asli işlerine göre yeniden planlanmıştır.
 • Uluslararası ilişkiler daha etkin, daha şeffaf ve daha geniş kapsamlı çalışır hale getirilmiş ve üniversitemizin tanıtım materyalleri yeniden planlanmıştır.
 • Basın ve yayın birimi aslına uygun bir şekilde yeniden şekillendirilmiştir.
 • Proje yönetimi ve eğitim birimleri tek bir çatı altında toplanacak şekilde yeniden organize edilmiştir.
 • “Ölçme ve değerlendirme biriminin” daha işlevsel hale gelmesini sağlayacak yapılanmaya gidilmiştir.
 • “Engelli Yönetim ve Koordinasyon Birimi” oluşturulmuştur.
 • “İç Denetim İzleme ve Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuştur.
 • Merkezlerin döner sermayeli faaliyetleri için “Mali Yönetim ve Rehberlik Birimi” hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı asli görevlerine uygun olarak yeniden planlanmış ve tüm otomasyon sisteminden sorumlu bir yapıya kavuşturulması için gerekli adımlar atılmıştır.
 • Üniversite web sayfası tanınırlık ve işlevsel açıdan yeniden tasarlanmaktadır.
 • İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı eğitim sistemlerini yaygınlaştırarak örtülü alan sorununu gidermek ve yaz okulunda öğrencilerimizin zaman ve mekan kısıtlarını ortadan kaldırmak için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır.
 • AKUZEM telekonferans sistemi tamamlanarak uluslararası ve ulusal ölçekli toplantılar, dersler, jüriler ve sınavlar için hazır hale getirilmiştir.
 • Tüm birimlere hizmet verecek ve yabancı dil desteğinin de sağlanacağı “İstatistik ve Veri Analiz Merkezi” oluşturma çalışmalarının sonuna gelinmiştir.
 • Öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin daha etkin ve izlenebilir bir koordinasyona kavuşturulması amacıyla amatör ve profesyonel topluluk ve kulüpleşme süreçleri için standart ve sınıflandırmalar hazırlanmış ve gerekli yönergeler tamamlanmıştır.
 • Merkezi yemekhanenin yeni bir yüz ve yeni uygulamalarla hizmete geçişi için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.
 • Lojmanları kullanma ve müracaat sistemi yönetmeliklere uygun olarak şeffaf ve adil bir yapıya kavuşturulmuştur.
 • En önemlisi de Üniversitemizde eksikliğini en çok hissettiğimiz, huzur ve güven ortamı tekrar tesis edilmiştir.