Şehrini Dünya Markası Hale Getiren Bilim ve Proje Merkezi Üniversite

Akademik Yayın Destek Merkezi


Üniversitemizde üretilen, akademik yayınların nicelik ve nitelik bakımından hak ettiği noktada olduğunu söylemek mümkün değildir. Yayın hazırlama, yayımlama, indeks bilgisi, basım, tanıtım, vb. konuların akademisyenlerimizin bireysel çabalarına bırakılmış olması bu eksikliğin en önemli nedenlerindendir. Bunu gidermek için akademik teşvik, yayın projelendirme, dergi ve kitap basımı, tanıtımı vb. konularda akademisyenlerimize bilgilendirme çalışmalarında bulunacak, yayınlarını değerlendirecek, basımı için gerekli desteği sağlayacak bir Merkez; lisansüstü öğrencilerden profesörlere kadar tüm akademik çalışmaların hizmetinde olacaktır. Akademik çalışmalarında bekledikleri yönetim desteğini ve güveni bulacak olan akademisyenlerimizin Üniversitemizi, zirveye taşıyacaklarına olan inancımız sonsuzdur.

Kongre ve Kültür Sanat Merkezi


Akademik misyonları arasında kentsel, bölgesel ve ulusal gelişime yön verecek konuların ele alındığı çalıştaylar, kongreler, paneller vb. düzenlemek olan Üniversitemizin hala ihtiyaca cevap verebilecek bir kongre merkezine sahip olamaması çok büyük bir eksikliktir. Yine güzel sanatların çeşitli alanlarında eserler üreten değerli akademisyenlerimiz ancak bireysel çabalarla eserlerini sergileyebilmektedir. Yeni dönemde Üniversitemizi ve şehrimizi geniş kapasiteli bir kongre ve kültür sanat merkezine kavuşturmayı hedefliyoruz. Böylece hem kendi Üniversitemize ait faaliyetlerde hem de dışarıdan gelen isteklere cevap verilebilecektir.

AR & GE Merkezi


Doğrudan bir Rektör Yardımcısının sorumluluğunda olan ve akademik birimler, Teknokent, AKİŞMER TTO, BAP, APGEM vd. temsilcilerinin görev aldığı kurullardan oluşan, Üniversitemizin hedefleri ekseninde Ar&Ge çalışmaları için stratejiler belirleyen ve birimlerin uzmanlık alanlarına göre faaliyet planlamasında bulunan, AR&Ge çalışmaları yapan birimlerin idari ve mali yükünü üstlenen bir Merkez kurularak patent, proje, faydalı model, tasarım vb. konularda Üniversitemizi hak ettiği seviyeye ulaştıracak bir Ar&Ge Merkezi kurmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Üniversite & Kent Konseyi


Üniversitemiz, Valilik, belediyeler, kaymakamlıklar ve başta ATSO olmak üzere meslek odaları, kent yaşamında aktif rol üstlenen STK’lar, basın meslek örgütleri, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İş-Kur ve gönüllü olan diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan çalışma grupları ve üst kuruldan oluşan ve düzenli olarak çalışan bir konsey oluşturulacak ve şehrin Üniversitemizden taleplerini raporlayacak, projeler üretecek ve proje fonlarından Üniversitemiz ve şehrimizin en üst düzeyde yararlanabilmesini sağlayacak çalışmalarda bulunacaktır.

Teknoloji Üssü Üniversite


Rektörlük olarak ülkemize ve dünyamıza artı değer katabilme potansiyeline sahip her projenin hayata geçirebilmesi için çabalayacağız. Bu anlamda mevcut Teknokent’te köklü değişiklikler yaparak daha aktif bir yapıya kavuşturacağız. Üniversite içinden ve dışından gelen taleplere cevap veren, teknoloji üreten bir Üniversite için kurumsal, yerel ve ulusal kaynakları verimli bir biçimde kullanılacaktır.