Dünya Markası Üniversite Hastanesi

Tüm Birimlerde Başarı


Hastanemizde yaklaşık on yıldır Başhekimlik de dâhil olmak üzere birçok idari görevi üstlenmiş ve yaşanılan sorunları yakından bilen biri olarak, Üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için çok önemli olan bu güzide birimi hak ettiği seviyeye yükseltmek yönetim hedeflerimin başında gelmektedir. Hastanemiz, takdire şayan başarılarla gündeme gelse de ekip ruhu maalesef oluşturulamadığından başarılar birkaç birimle sınırlı kalmaktadır. Fakülteden ayrılan hocalarımızı tekrar göreve çağıracak koşulları oluşturacağız, hastanenin içinde bulunduğu mali sorunlardan kurtaracağız. Çalışan ve hasta memnuniyetini arttırarak hastanemizin tüm birimlerinde başarıyı ilke edineceğiz.

Katlı Otopark ve Çevre Düzenlemesi


Hastanemizin “görünen” en büyük sorunlarından biri de otopark ve yerleşke içindeki trafik sorunudur. En kısa zamanda hastane yerleşkesine ilk girişte belli bir süre boyunca otopark ücretsiz hale getirilecektir. Kreş fiziki koşulları daha uygun bir binaya taşınacak ve mevcut kreş bölgesi otoparka dahil edilecektir. Nihai çözüm için ise katlı otopark planlanmaktadır. Ayrıca polikliniklerde tam anlamıyla randevulu sisteme geçilecek, polikliniklerde bekleme süresi kısalacak ve bu da trafik yükünü azaltacaktır.

Hasta Yakınları Misafirhanesi


Diğer şehirlerden hastanemize tedavi olmak için gelen, başta organ nakli hastaları olmak üzere, yakınlarına barınacakları bir misafirhane temin etmek yalnızca belediyelerin değil Üniversitemizin de sorumluluğundadır. Kampüs içinde veya hastaneye yakın kampüs dışı bir noktada Üniversitemiz, Vakfımız, Valilik ve Belediyelerle işbirliği içerisinde, Turizm ve Otelcilik mezun ve öğrencilerimizin de çalışacağı bir misafirhaneyi halkımıza kazandırmayı hedefliyoruz.

Hasta Yakınları Destek Birimi


Yakınlarına şifa bulmak için çabalarken bürokratik işlemler, kan vb. ihtiyaçlar için donör bulma, barınma, ameliyat gibi ihtiyaçlar için yardıma ihtiyaç duyan hasta yakınlarına destek verecek bir birim oluşturarak, kendilerine hem danışmanlık hem de yardım alabilecekleri STK’lar ve kuruluşlarıyla koordinasyon sağlayarak Hastanemizi gerçek bir şifa yurduna çevirmeyi amaçlıyoruz.