Sınırları olmayan “Dünya Üniversitesi”

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi


İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı öğretim çağın öğretim sistemi olarak kabul edilmektedir. Üniversitemizde kısıtlı imkanlarla kurulmuş olan AKUZEM, bugün bir önlisans ve yüksek lisans programı ve diğer projelerle Üniversitemizin bilgi birikimini kampüs sınırlarının çok ötesine taşımakta ve kuruma prestij kazandırmaktadır. Elde edilen bu bilgi ve becerinin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’ne dönüşmesi Üniversitemize ve Şehrimize bir sıçrama yaptıracak; gelirlerin arttırılması, akademik birikim, prestij ve tanınırlık, öğrenci sayısı vb. bir çok alanda Üniversitemizi zirveye taşıyacaktır. Buna yönelik hazırlıklarımız şu anda yoğun bir tempoda devam etmektedir.

Engel’siz Üniversite


Bir Rektör Yardımcısının denetiminde çalışan bir komisyonla gerek kampüsteki fiziki iyileştirmeler gerekse diploma programlarının engelli dostu yazılım ve uygulamalara dönüştürülmesi sayesinde Üniversitemiz engelli dostu bir Üniversiteye dönüşecek, engelli vatandaşlarımızın yükseköğretimin sunduğu imkânlardan sonuna kadar yararlanacağı bir kurum haline gelecektir. Üniversitemizin bu alanda edindiği deneyimler ve özellikle AB Projelerinde elde edilen kazanımlar kampüs hayatındaki iyileştirmelere ve daha fazla engelliye ulaşmak için bir fırsat teşkil etmektedir.

Uluslararası İlişkilerde Dünya Markası Üniversite


Ulusal Ajans, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı vb. kurumlar ve kurum içi birimlerle daha etkin bir işbirliği ile daha nitelikli ve daha çok sayıda yabancı öğrenciye erişilecek, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan oryantasyon programlarıyla Üniversitemizin dünya çapında tanınırlığı arttırılacaktır. Öğrencilerimiz öğrenci hareketliliği programlarına teşvik edilecektir.

Uluslararası Bilim Merkezi


Kurulacak yeni kongre merkezi ile birlikte, Uluslararası Çalıştay Kongre ve Atölye Çalışmaları için stratejiler geliştirilecek, akademisyen ve lisansüstü öğrencilerimiz teşvik edilecek, bölgenin karar alıcılarının da dahil edileceği programlar için tüm girişimler desteklenecektir.