Personeline Aidiyet Duygusu Aşılayan Üniversite

Kurumsal İletişim Danışmanlığı


Mevcut yapıdan çok daha aktif düzeyde katkı veren Rektör Danışmanlıklarımıza bir yenisini ekleyerek Kurumsal İletişimden sorumlu bir öğretim üyemizin koordinasyonunda; dilek ve şikâyetlerin raporlandığı Kalite Yönetim Birimi, kurum içi ve basın ile ilişkilerin yürütüldüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, yeni kuracağımız İnsan Kaynakları Birimi, Öğrenci Konseyi Başkanlığı ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ve kurulacak olan Hasta Yakınları Destek Birimi ile işbirliği içerisinde öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve hasta yakınlarımızın dilek, istek ve şikayetleriyle bizzat ilgilenen takip eden ve Üniversitemizi çok daha ileriye taşımak için paydaş memnuniyetini sürekli analiz eden ve yönetime raporlayan bir kurumsal iletişim danışmanlığı Üniversitemizin itibarını yükseltecektir.

İnsan Kaynakları Birimi


Üniversitemizde birimler için ihtiyaç duyulan pozisyonlar ve görev tanımları modern İK kriterlerine göre tespit edilerek “kişiye göre iş” yerine “işe göre kişi” prensibi hayata geçirilecektir. Oluşturulan İK Birimi, Personel Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde birimlerin insan kaynağı ihtiyacını takip edecek, personelin sürekli gelişimi için tüm akademik birimlerle işbirliği halinde eğitim ve atölye çalışmaları düzenleyecek, personel aidiyetini üst düzeye çıkaracak sosyal aktiviteler düzenleyecek ve personelin istek ve önerilerini üst yönetime raporlayacaktır.

Çok Amaçlı Sosyal Tesis


Mevcut Sosyal Tesis’in talepleri karşılamaktan uzak olduğu hepimizin malumudur. Sosyal Tesislerdeki fiziki kapasite arttırılacak; restoran bölümü genişletilecek, personel sayısı arttırılacak, mensuplarımızın tüm sosyal etkinliklerinde kullanabilmelerine imkân sağlanacak, çocuk klübü aktif hale getirilecek, Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılamayacak küçük toplantı, atölye çalışmaları vb. etkinlikler için mekan düzenlemeleri ve öğrencilerimiz için kısmi zamanlı çalışma ve staj imkanları oluşturulacaktır.

Sevgi ve Güvenle İşleyen Kreş


Yaklaşık 6 bin çalışanı olan bir kurumun; nitelikli, uzman kişiler tarafından yönetilen, ihtiyaca cevap veren ve çalışanlarının güvenle tercih edeceği bir kreşe sahip olamaması çok büyük bir eksikliktir. Deneyimli ve uzman yöneticilerin çalıştığı, daha modern ve büyük bir binada hizmet veren, ebeveynlerinin unvanlarına bakılmaksızın her yavrumuza aynı seviyede sevgi ve ilginin gösterildiği, çalışanlarımızın çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir kreşi Üniversitemize kazandıracağız.

Performans Ödüllendirme Sistemi


Kurumumuzun başarısı için emek veren akademik ve idari personelimizin başarıları doğrudan üst yönetim tarafından ödüllendirilecek, idari personelimizin gösterdiği performanslar Toplam Kalite Yönetimi ve İK ilkeleri çerçevesinde değerlendirilerek hizmetlisinden daire başkanına kurumumuz için emek harcayan her çalışanımız için ödül ve teşvik sistemi hayata geçirilecektir.

Sendikalarla Aktif İşbirliği


Çalışanlarımızın anayasal haklarını kullanabilmeleri, kurumlarında güvenle ve huzurla çalışabilmeleri için sendikaların önemi büyüktür. Yönetimimizde sendikalarla mevcut ilişkileri geliştirerek kurumumuzun menfaatleri doğrultusunda ortak aklın işaret ettiği kararları birlikte alacağız.