Sorunsuz ve Güçlü Bilişim Altyapısı

İhtiyaçlara Cevap Veren Geliştirilmiş Bilgi Yönetim Sistemleri


Bilindiği gibi Üniversitemiz maalesef, yeterli planlamanın yapılmaması, paydaşların görüşlerinin alınmaması, yeterli insan kaynağının yönlendirilmemesi gibi nedenlerle öğrenci bilgi yönetim sistemi (otomasyon) krizi yaşamıştır. Otomasyonun mevcut durumu ise ihtiyaca cevap verir nitelikte değildir. Bu nedenle öğretim elemanlarımıza ve diğer personelimize hiçbir yük binmeden, mevcut sistemi iyileştiren yeni bir otomasyon sistemi için çalışmalarımız hemen başladık. Böylece hızlı, kullanıcı dostu ve güvenilir bir otomasyonu Üniversitemize kazandıracağız

Sinerjik ve Stratejik Bilişim Yönetimi


Üniversitemizin mevcut bilişim altyapısı, öncelikle idari sorunlar nedeniyle istenilen seviyede olmayıp artan yükü kaldıracak durumda değildir. Üniversitemizi geleceğe hazırlayacak bir bilişim yönetimi planlaması yapılacak ve kurumlararası dağınıklık giderilerek sinerjik bir yönetim anlayışı benimsenecektir. Üniversitemizdeki fiber ağın kapasitesi genişletilecek, bilgi işlem birimlerindeki insan kaynağı sorunu çözülecek, birimlerdeki donanım eksiği tamamlanacak ve sunucu altyapısı iyileştirilerek Üniversitemizin 20 yıl sonraki tahmini büyüklüğüne cevap verebilecek nitelikte iyileştirmeler yapılacaktır.