Yeşil Üniversite

Yenilenebilir Enerji Üretim Merkezi


Antalya’nın sahip olduğu potansiyel yenilenebilir enerjiyi üretime dönüştürmenin sorumluluğu en başta bu şehrin Üniversitesine düşer. Başta güneş enerjisi olmak üzere tüm alternatif enerji üretim biçimlerine odaklanan bir Merkez kurarak; bölgemize, ülkemize ve dünyamıza katkı vermeye hazırız. Bu amaçla yönetimimizde otoparklar ve binalar güneş enerjisi panelleriyle donatılacak, çevreci bir kampüs için kurum içi ve dışı paydaşlarla birlikte mümkün olan en geniş çapta projeler hayata geçirilecektir.

Enerji Yönetim ve Koordinasyon Birimi


Göreve geldiğimiz kısa süre içerisinde oluşturduğumuz Enerji Yönetim ve Koordinasyon Birimi’ni daha da işlevsel hale getirerek tüm birimlerin enerji verimliliğini en üst düzeye çıkaracak düzenlemeleri kısa sürede hayata geçirecek ve yüksek düzeyde tasarruf sağlayacağız.