Hedef ve Stratejilere geri dön


 • Öğretim elemanlarımıza saygılı bir yönetim anlayışını benimsiyoruz.
 • Yüksek öğrenim mevzuatında tanımlanan kurulların usulüne uygun olarak toplanması ve alınan kararların uygulanması sağlanacaktır.
 • Akademik atama ve yükseltme gibi özlük hakları geciktirilmeden ve koşul ileri sürülmeden sağlanacaktır.
 • Atama ve yükseltmelerde ilgili birimin görüşünü almadan iç huzuru ve çalışma şevkini kıracak şekilde işlem yapılmayacaktır.
 • Anabilim dallarına objektif kriterlerle araştırma görevlisi kadrosu verilecektir.
 • Yüksek lisans ve doktora tezini başarılı bir şekilde tamamlayan ve bilimsel belli kriterleri sağlayan enstitü kadrosunda bulunan araştırma görevlileri ilgili fakültenin isteği doğrultusunda değerlendirmeye alınacaktır.
 • Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle ilişkilerin geliştirilmesi teşvik edilecektir.
 • Uluslararası öğretim üyesi hareketliliğini sağlamak için gerekli destekler verilecek, doktora sonrası yurt dışı araştırma programlarına katılım teşvik edilecektir.
 • Öğretim üyelerimizin yabancı dil sorunlarının giderilmesi için gereken destek (yurtiçi ve yurtdışı kurs eğitimi gibi) verilecektir.
 • Tüm birimlere ve öğretim üyelerimize hizmet verecek, yabancı dil desteğinin de sağlandığı “İstatistik ve Veri Analiz Merkezi” oluşturulacaktır,
 • Yayın ve proje desteği, üniversitemizin bilim-teknoloji politikasının öncelikli alanlarından biri olmaya devam edecektir.
 • Öğretim üyelerimize Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nden verilen desteklerle bilimsel toplantılara katılmaları desteklenmeye devam edilecektir.
 • Eğitim ve araştırma laboratuarları altyapılarının gelişmeleri için hem maddi hem araştırma-destek elemanı kadroları (uzman, tekniker, teknisyen) sağlanacaktır.
 • Kurum kültürünün işyerinde psikolojik yıldırma- mobbing (bezdiri) -ile zedelenmesine asla izin verilmeyecektir ve buna yönelik tedbirler hızla alınacaktır