Hedef ve Stratejilere geri dön


Fark Yaratan Öğrenciler İçin Projelerimiz …

  • Öğrenci temsilcileriyle üst yönetim sürekli temas halinde olacaktır.
  • Yeni ve kapsamlı bir Öğrenci ve Personel Bilgi Yönetim (Otomasyon) Sistemi kısa sürede faaliyete geçirilecektir.
  • Mevcut ulusal ve uluslararası öğrenci etkileşimleri daha da arttırılacak ve sürekli geliştirilecektir.
  • Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin koordinasyonu ile daha fazla sayıda yabancı öğrenci alınacaktır ve bunu sağlamak için gerekli bütün faaliyetler yapılacaktır.
  • Öğrenci beklenti ve ihtiyaçlarının tespiti ve çözümlerinin düzenli olarak sürdürülmesine yönelik olarak bir birim oluşturulacaktır.
  • Kütüphane zenginleştirilecek ve yararlanma olanağı arttırılacaktır.
  • Öğrencilerin stajları, kısmi zamanlı çalışmaları ve mezunlarımızın iş bulma olanaklarının geliştirilmesi için sektör temsilcileri ve İŞKUR ile ortak projeler geliştirilecektir. Buna dair protokoller imzalanacak ve gerekirse üniversite içinde birimler tesis edilecektir.