Hedef ve Stratejilere geri dön


Personeline Aidiyet Duygusu Aşılayan Üniversite …

  • İdari personel görevlendirme ve atamalarında bilgi, yetenek, kıdem ve liyakat esas alınacaktır.
  • Yüksek öğrenim mevzuatında tanımlanan kurullar usulüne uygun olarak toplanması ve alınan kararların uygulanması sağlanacaktır.
  • Sosyal etkinlikler vasıtasıyla idari personelin aidiyet duygusu ve motivasyonu artırılacaktır.
  • Kurum kültürünün işyerinde psikolojik yıldırma – mobbing(bezdiri) – ile zedelenmesine asla izin verilmeyecektir ve buna yönelik tedbirler hızla alınacaktır.
  • Meslek içi eğitim kursları ve faaliyetleri düzenlenecektir.
  • Öğrenci ve personel bilgi yönetim (otomasyon) sistemi kısa sürede faaliyete geçirilecektir.