Hedef ve Stratejilere geri dön


  • Üniversite kimliği dışına taşan tüm tartışmalardan uzak,
  • Bilimsel çalışmaları önceleyen, ürüne, patente dönüştürüp insanlığın yararına sunan,
  • Kentle bütünleşmiş ve iş dünyasıyla yakın işbirliği içinde olan,
  • Uluslararası ilişkileri güçlü,
  • Yüksek kaliteli eğitimle öğrencilerine özgüven, personeline aidiyet duygusu aşılayan,
  • Başarının ödüllendirildiği ve takdir edildiği,
  • Kurumsallaşmaya önem veren ve kurulları etkin kılan,
  • Bilime ve bilim insanına saygılı,
  • Üniversitenin insan kaynaklarını ve finansal olanaklarını birimler arasında adaletli dağıtan bir üniversite hedefliyoruz.